Jaká to byla legrace, když ve filmu „Jak básníkům chutná život“ říká nápadník Píšťalky, pan učitel Hájek: "Vypracoval jsem si síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Náhody jsou vyloučeny, anebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný jako dosud, koupíme si první automobil za... malý moment, ...za pět a tři čtvrtě roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jenom samá pozitiva a sociální jistoty.

První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě, pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele, druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezi tím samozřejmě rekreační chata, taktéž i barevný televizor, přívěs, a tak dále, a tak dále, a tak dále na deset let dopředu."
Štěpán komentuje: "Vy jste velice progresivní, celé RVHP jede na pětiletky, a vy už na desetiletku."

V dnešní turbulentní době krizí nejsou výroky pana učitele Hájka tak směšné. Kdo neplánuje je chudý.

Náš mozek umí odhadnout lineární průběhy, ale průběh více nelineárních proměnných nedovedeme odhadnout.

V současné době máme možnost si svoji finanční budoucnost přiblížit pomocí modelů. Jednoduchý model v NetLogu nás v mnohém překvapí. Stáhněte si NetLogo!  

Zítra znamená dnes

O budoucnosti se rozhoduje dnes. Dnešní rozhodnutí ovlivní moji budoucnost. Dokonce se dá říci že, mi může ujet vlak, který jede do mé finanční budoucnosti. Právě proto v dnešní době je potřeba, abych rozuměl tomu, co dělám.

Dnes můžeme modelovat svoji budoucnost pomocí lepších programů než byl síťový graf pana učitele Hájka z Básníků.

Vzpomínám si na starou židovskou báchorku, kterou kdysi krásně četl Jan Werich. Stoletý rabín umírá a kolem jeho lože jsou shromážděni všichni jeho věrní studenti, tzv. “bócheři”, jakožto i jeho rodina, děti, žena, vnoučata. Rabín už je velice zesláblý, ale skupina kolem něj čeká se zatajeným dechem na poslední slova, na poslední hlubokou myšlenku ze rtů ctihodného učence.

Rabín jim totiž slíbil, že než umře tak všem prozradí tu největší a nejdůležitější moudrost, kterou za desetiletí studia talmudu, tóry a kabaly vyhloubal. Konečně se kmet probere z mrákot, slabounce pootočí hlavou a kývne na svého nejpilnějšího, nejnadanějšího, nejslibnějšího studenta. Student se k němu nakloní a rabín zašeptá svá poslední slova, tu nejvzácnější perlu moudrosti, na kterou všichni čekali celý život: “Všechno je jinak!” – a vydechne naposledy.

Dnes existují prostředky k vytvoření programu, který nám umožní modelovat dost přesně naši finanční budoucnost. Připravujeme pro Vás takový program.